Kwestionariusz dotyczący komponentu cech osób pracujących z pacjentami terminalnie chorymi lub mającymi częsty kontakt ze śmiercią.

INFORMACJA O BADANIU

Badanie dotyczy sprawdzenia trafności i rzetelności autorskiego „Kwestionariusza dotyczącego komponentu cech charakteryzujących osoby pracujące z pacjentami terminalnie chorymi oraz mającymi częsty kontakt ze śmiercią”.

Projekt realizowany jest przez studentki II roku psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Uczestnicząc w tym badaniu przyczynia się Pan/Pani do stworzenia naukowej charakterystyki osób pracujących w Pana/Pani zawodzie.

Celem badania jest znalezienie zbioru cech, którymi charakteryzują się osoby pracujące z pacjentami terminalnie chorymi lub mające częsty kontakt ze śmiercią. Wyniki tych badań stanowić będą podstawę do stworzenia nowych narzędzi radzenia sobie z sytuacjami napotykanymi w Państwa pracy. Umożliwi to również bardziej trafny dobór osób do zawodów obcujących ze śmiercią. 

Czas badania wynosi około 10 minut.

Pozyskane informacje nie będą ujawniane; wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.


LimeSurvey is Free software
Donate